ورود به برنامه کنترل پنل cPanel :

برای ورود به برنامه کنترل پنل cPanel  آدرس زیر را در جستجوگر اینترنت خود وارد کنید به جای YourSite از آدرس سایت خود استفاده کنید.

http://www.747.ir:2082

سپس نام کاربری و رمزعبور خود را وارد کنید در صورت صحیح بودن نام کاربری و رمز عبور محیط cPanel ظاهر می شود. برای آموزش تصویری این بخشها بر روی گزینه های زیر با کیفیت بالا یا متوسط کلیک کنید.

 ورود به برنامه کنترل ایمیل WebMail :

برای ورود به برنامه کنترل پنل ایمیل WebMail  آدرس زیر را در جستجوگر اینترنت خود وارد کنید به جای YourSite از آدرس سایت خود استفاده کنید.

  http://www.747.ir:2095

سپس ایمیل و رمزعبور خود را وارد کنید در صورت صحیح بودن ایمیل و رمزعبور محیط WebMail ظاهر می شود.

برای آموزش تصویری این بخشها بر روی گزینه های زیر با کیفیت بالا یا متوسط کلیک کنید.

 بالا | متوسط   Change Style

آموزش:

بالا | متوسط   Updating Contact Information

آموزش:

 بالا | متوسط   Shortcuts

آموزش:

بالا | متوسط

  Sub ِِDomains

آموزش:

بالا | متوسط   MySQL Wizard

آموزش:

بالا | متوسط   Addon Domains

آموزش:

 بالا | متوسط   Parked Domains

آموزش:

 بالا | متوسط

  My SQL

آموزش:

بالا | متوسط   Redirects

آموزش:

بالا | متوسط   Change Password

آموزش:

بالا | متوسط Password Protect Directories

آموزش:

بالا | متوسط

  GnuPG Keys

آموزش:

بالا | متوسط   Hotlink Protection

آموزش:

بالا | متوسط   IP Deny Manager

آموزش:

بالا | متوسط   Site Software

آموزش:

بالا | متوسط   SSH/Shell Access

آموزش:

بالا | متوسط   File Manager

آموزش:

بالا | متوسط   Backups

آموزش:

بالا | متوسط   Ftp Accounts

آموزش:

بالا | متوسط   Web Disk

آموزش:

بالا | متوسط   Branding

آموزش:

بالا | متوسط

  Getting Started

آموزش:

بالا | متوسط   Quick Image Edit

آموزش:

بالا | متوسط   Edit Logos

آموزش:

بالا | متوسط   Edit Icons

آموزش:

بالا | متوسط

  Edit Header/Footer

آموزش:

بالا | متوسط   Edit UI

آموزش:

بالا | متوسط Edit Preview Images

آموزش:

بالا | متوسط   Email Accounts

آموزش:

بالا | متوسط

  Forwarders

آموزش:

بالا | متوسط   Auto Responders

آموزش:

بالا | متوسط   Mailing Lists

آموزش:

بالا | متوسط   BoxTrapper

آموزش: