امکانات سایت ساز فروشگاه کاملا بومی سازی شده و قابل ارتقا …

محصولات:
افزودن ، ویرایش ، حذف.
تعیین مجموعه،زیرمجموعه ، زیر زیرمجموعه برای محصول.
تعیین تامین کننده محصول.
تعیین دست دوم بودن محصول.
قرار دادن فایل دانلودی.
تعیین کپن و تخفیف برای محصول.
تعیین گارانتی.
تعیین چند عکس و خصوصیت برای محصول.
افزودن نقد و بررسی و توضیح کامل برای محصول.
عملیات حذف ، تخفیف و … همزمان چندین محصول.
جستجوی محصولات بر اساس گزینه های مختلف (صعودی،نزولی،دسته بندی،نام،کد،قیمت،پرفروش ترین ها)
کپن:
مدیریت کپن ها(افزودن،ویراش،حذف)
کاربران مدیر:
مدیریت کاربران مدیر سایت (افزودن،ویرایش،حذف)
تعیین میزان دسترسی هر مدیر و محدود کردن دسترسی به بخش های مختلف پنل ادمین.
سفارشات:
ثبت درخواست محصول توسط مشتری و مدیریت آن ها توسط مدیر (حذف و بررسی و پاسخ)
مدیریت سفارشات ثبت شده مشتریان (نمایش جزییات فاکتور ، تعیین وضعیت سفارش «از قبیل ارسال شدن ، در پروسه انبار بودن ، لغو سفارش توسط مدیر و مشتری» ، جستجو در فاکتور ها بر اساس گزینه های مختلف {نام مشتری،کد پیگیری،تاریخ}، نمایش پرداخت های ناموفق).
خرید همزمان چند محصول در سبد خرید و مدیریت سبد خرید همراه با جزییات.
روش های حمل و نقل:
افزودن روش های حمل و نقل و ویرایش آن ها و نمایش در هنگام خرید برای مشتریان و انتخاب.
پیوند ها:
مدیریت لینک های سایت در قسمت فوتر.
افزودن ، ویرایش ، حذف ، تعیین محل نمایش، تعیین محتوا.
درخواست پنل فروش:
درخواست پنل فروش توسط مشتریات جهت قرار دادن محصول و مدیریت درخواست ها توسط مدیر سایت (حذف و پاسخ).
اسلاید های سایت :
نمایش اسلاید در سایت و مدیریت آن ها در پنل .
افزودن اسلاید جدید ، ویرایش ، حذف ، تعیین لینک و عنوان برای اسلاید ها.
قیمت ها:
مدیریت قیمت های محصولات و تغییر قیمت های یک محصول.
ویرایش و حذف برخی قیمت ها.
تغییر همزمان قیمت های دلخواه و یا تمامی آن ها.
حمل و نقل ها:
تعیین هزینه حمل و نقل محصول برای شهر های مختلف.
پرسش و پاسخ :
افزودن و نمایش پرسش و پاسخ برای هر محصول توسط مشتریان.
مدیریت پرسش و پاسخ ها توسط مدیران و تایید و عدم تایید نمایش پرسش و یا پاسخ.
تخفیف ها:
مدیریت تخفیف های محصولات و ویرایش آن ها.
تامین کنندگان:
نمایش لیست تامین کنندکان ، افزودن، ویرایش ، حذف .
مشتریان:
نمایش مشتری های سایت به همراه جزییات .
ارسال پیامک و ایمیل گروهی برای تمام مشتریان.
تعیین روش های پرداخت و مدیریت روش های پرداخت برای خرید محصولات.
نظرات:
نمایش و افزودن نظر توسط کاربران برای هر محصول و مدیریت آن ها در پنل و تعیین نمایش و یا عدم نمایش نظرات توسط مدیر.
خبرنامه:
ثبت ایمیل توسط مشتریان برای عضویت در خبرنامه و نگه داری لیست عضو ها و نمایش لیست در پنل ، ارسال ایمیل خبرنامه برای عضو های آن .
گارانتی :
نمایش لیست گارانتی های موجود در سایت ، افزودن ، حذف و ویرایش گارانتی ها.
مجموعه ها:
وجود مجموعه های سه سطحی(مجموعه، زیر مجموعه، زیر زیرمجموعه)
نمایش لیست مجموعه های موجود در سایت و جستجوی در آن ها.
افزودن ، حذف ، ویرایش مجموعه.
قرار دادن عکس برای مجموعه و انتخاب مجموعه های منتخب جهت نمایش همراه با عکس در صفحه اصلی سایت.
نقش ها:
تعیین نقش های مختلف برای کاربران مدیر سایت جهت دسترسی محدود برای هر یک از بخش های سایت به همراه جزیات(افزودن،ویرایش،حذف،نمایش در قسمت های مختلف)
افزودن ، حذف ، ویرایش نقش ها.
اخبار:
نمایش اخبار های ثبت شده توسط مدیران در سایت و جستجو در آن ها در سایت توسط مشتریان.
مدیریت خبر ها در پنل توسط مدیران(افزودن،حذف،ویرایش)
پیشنهادات ویژه:
تعیین پیشنهادات ویژه برای محصولات .
افزوذن چندین پیشنهاد ویژه با عنوان های مختلف.
مدیریت عنوان های پیشنهادات ویژه(نمایش،افزودن،حذف،ویراش،فعال بودن)
مدیریت محصولات موجود در پیشنهادات ویژه برای هر عنوان به صورت جداگانه(نمایش،ویرایش،حذف،افزودن)
تنظیمات :
ثبت عنوان سایت، نام مالک، لوگو ها، آدرسش شبکه های اجتماعی، اطلاعات کلی سایت، سئو،کلمات کلیدی، و … ، تعیین نوع نمایش محصولات در سایت بر اساس نمایش سوپر مارکتی و یا عکس.
منو ها:
ساخت منوی سایت سه سطحی همانند مجموعه ها.
مدیریت منو های سایت(افزودن،ویرایش،حذف،محل نمایش،فعال بودن)
ساخت آسان و خودکار بر اساس مجموعه های موجود در سایت.
نمایش پیشنهادات ویژه ، جدیدترین محصولات ، محبوب ترین کالا ها، کالاهای تصادفی در صفحه اصلی سایت.
جستجوی آسان و قرار دادن فیلتر جهت نمایش  بر روی محصولات توسط مشتریان برای یافتن محصول دلخواه.
نمایش محصولات بر اساس مجموعه، زیر مجموعه، زیر زیرمجموعه در سایت توسط مشتریان.